Hva er Input?

 

24.08.2018

Til deg som har konfirmant i huset

Å ha konfirmant i huset betyr noe.
Du som har en konfirmant hjemme blir også en del av konfirmasjonstiden i Lommedalen kirke. Din ungdom har bevisst valgt å følge undervisningen i kirken, og det er et valg vi voksne skal ta på alvor. Respekt for valget kan du vise ved å være aktivt tilstede for konfirmanten i denne tiden. I valget mellom mange religioner og livssyn, ønsker vi å bevege oss nærmere vår kristne tro og skape tilhørighet. Konfirmasjonstiden er en oppdagelsesreise for ungdommene, der vi sammen skal søke å finne noen svar på livets store spørsmål. Det er spennende!

Vi oppfordrer dere til å gå på gudstjeneste sammen med konfirmanten (dere må ikke sitte sammen, men å være tilstede på de samme tingene betyr noe), og støtte opp ved å fylle de oppgavene dere blir tildelt. Vinterleir-konfirmantenes foreldre blir bedt om å lage kirkekaffe 12.november, sommerleir-foreldre blir bedt om å lage kirkekaffe 18.mars.Input - temakvelder for konfirmantforeldre.
Vi tilbyr fire temakvelder fra kl 19.30-21.30 for alle, i Lommedalen kirke. Dette er samlinger hvor dere får god informasjon om hva og hvordan konfirmantene lærer, og om hva kirkelig konfirmasjon egentlig er. Det blir foredrag og samtaler om hva som er typisk for en 14-15åring, deres oppturer og nedturer, veien til myndighet og tanker om livets store spørsmål.

På to av samlingene inviterer vi konfirmanten med, da møtes guttekonfirmanter med foresatte en kveld, og jentekonfirmanter med foresatte en annen. I år er dette obligatorisk, se info i kalender for konfirmasjonsåret. 
En temakveld er viet forberedelsene til selve konfirmasjonsfesten, med tips og trisk til hva man kan gjøre for å spare tid og penger. En annen tar opp ungdommers bruk av sosiale medier og hvordan sette grenser, nettmobbing og porno. 

Hver samling har tid til en prat over en kopp kaffe, og en enkel avslutning i kirkerommet med ord til ettertanke og musikk.
Det forventes at dere deltar på disse samlingene, da det er en viktig del av vårt konfirmantarbeid. Vi har stor tro på at det gir mange gode muligheter for egne refleksjoner og samtaler hjemme. Påminnelse og mer informasjon om disse arrangementene kommer på e-post. 

Datoer og tema for Inputsamlingene høsten 2018 og vinteren 2019:
15. nov: Hva er konfirmasjon? - for foreldre
20. nov: Hjelp, jeg har en tenåring i huset?! Hurra! - døtre og foreldre
22. nov: Hjelp, jeg har en tenåring i huset?! Hurra! - sønner og foreldre
10./17. jan: Konfirmasjonfesten - konfirmanter og foreldre
31.jan: Ungdom, nettbruk og sosiale medier - for foreldre 

For spørsmål: kontakt sf536@kirken.no