Gudstjenestegruppe – noe for deg?

 

09.07.2014

Går du i kirken minst to søndager i semesteret? Da går du ofte nok til at du kan være med i gudstjenestegruppe.


Hva er en gudstjenestegruppe?
Gruppen deler på små og større oppgaver i og rundt gudstjenesten – to til tre søndager i halvåret. For eksempel: Bære kors, ta imot dåpsfamilier, tenne lys, pynte kirken, lese bønner, dele ut nattverd, samle inn kollekt.

Når?
Onsdag. Gruppen møtes i kirken kl 1730–1830 og fordeler oppgavene til gudstjenesten kommende søndag. Vi leser bibelteksten det skal prekes over, og snakker om hva som er viktig for oss og hva det er viktig å ta med i forbønnen i gudstjenesten.
Søndag. Gruppen møtes i kirken kl 1015, gjør de siste forberedelsene og gjennomfører de avtalte oppgavene før, under og etter gudstjenesten.

Hvem?
I gruppen er det folk i alle aldre fra 8 år og oppover. Det er fint om barna som deltar, kan lese selv. Barn og foreldre kan gjerne være sammen i en gruppe. Gruppene skal være så bredt sammensatt som mulig: barn, ungdom, voksne, eldre, begge kjønn, ulik bakgrunn, nyinnflyttet, bodd her lenge osv.

Hvorfor?
Gudstjenesten skapes når vi er sammen. Å dele oppgaver knytter oss sammen på tvers av skillelinjer. Og når mange forskjellige har ansvar i gudstjenesten, vil enda flere forskjellige oppleve at den er for dem.

Hvor ofte?
Vi ønsker å ha fem gudstjenestegrupper. Blir du med i en gruppe, vil dere ha ansvar to ganger på høsten og tre ganger på våren. Er det en søndag du ikke kan, bytter du med en fra en annen gruppe. Alle gruppene har en leder. Det er lederen som har ansvar for gruppen, og ikke søndagens prest. Trenger du å bytte, gir du beskjed til lederen din.

Hvor lenge?
Har du lyst til å prøve, kan du være med i en gruppe én gang. Hvis du da vil fortsette, finner vi en gruppe du kan være med i videre.
Du bestemmer selv når du vil slutte.

Vil du prøve?
Send en epost til kapellan@lommedalen-menighet.no
Eller ring eller send SMS til Elise Bjerkreim-Bentzen: 913 71 834