Hva mener folk i lokalmiljøet om det som skjer i denne kirken?

 

12.07.2014

Les rapporten fra den store spørreundersøkelsen i september 2013.


Menighetsutvikling
Lommedalen menighet deltar i et prosjekt som kalles «Menighetsutvikling i folkekirken». Det ledes av Menighetsfakultetet, og vi deltar sammen med vår nabomenighet Bryn og tre andre kirker i Oslo, Bærum og Asker. Prosjektet går over tre år fra 2012 til 2015, og i 2013 gjennomførte vi en undersøkelse av hva folk i lokalmiljøet mener om Lommedalen kirke og det som foregår der.
Et bredt utvalg på 159 personer svarte på en spørreundersøkelse. 15 ble dybdeintervjuet. En «lesegruppe» av fagfolk som ikke kjenner menigheten fra før, gikk gjennom svarene. Les rapporten!

Sammen med rapporten fikk vi også en oppdatert statistikk med interessante tall om lokalsamfunnet og vår lokale menighet.

Og her kan du ta menighetsutviklingsquizen – som gir deg informasjonen med et smil!