Bispevisitas mai 2013

 

16.12.2013

Biskopen kom, inspirerte oss og dro. Visitasen ble en fest!

Bispesvisitasen i Lommedalen kirke er over - men gleden over en givende uke sitter i. Biskop Ole Christian Kvarme var nært og varmt og inspirerende til stede i barnehage og på sykehjem, i ungdomskjelleren og hos varaordføreren, i kvinneforening og på superonsdag, på musikalsk opptur, menighetsrådsmøte, og ikke minst på en strålende gudstjeneste til slutt.

Les hva Budstikka skrev om visitasen i Lommedalen.


Les visitasrapporten - "vareopptellingen" vi sendte biskopen før han kom!

Les visitasforedraget - hva biskopen hadde å si oss før han dro! 

Test deg på Den store lommedalskirkequizen fra festkvelden!

Les om dialogtreffet mellom kirke og skole!

Onsdag 22. mai spiste biskopen Superonsdag-middag sammen med store og små. Etterpå var det feiende flott avslutningskonsert med barnekoret Glamigos og profft band. Til venstre i bildet: Kirketjener og superonsdagskokk Liv Margrete Rustad. (Foto: David Brooks).
Pedagogisk leder Dyveke Eckbo og en barnesterk «mottakelseskomite»ønsker biskop Ole Christian velkommen til menighetsbarnehagen. I bakgrunnen assistent Janne Glæsrud Martinsen. (Foto: Gunnar Næsheim).

Lommedalen Kvindeforening - 125 år i år! - samlet med gjester til formiddagsfest. Til høyre for biskopen: Foreningsleder i jubileumsåret, Elna Oppedal Olsen. (Foto: Øyvind Olsen).

På festgudstjenesten søndag 26. mai ble biskopen sendt på søndagsskolen sammen med mer enn 30 barn - før han slapp inn igjen i gudstjenesten for å preke til de voksne. (Foto: David Brooks).

En engasjert biskop på prekestolen under gudstjenesten 26. mai. (Foto: David Brooks).