Les en andakt fra biskopen her


En andakt om lys og velsignelse fra biskop Kari Veiteberg i tiden frem mot sommeren.

 

«Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske- at du husker på det, et menneskebarn- at du tar deg av det?» (Salme 8)

Vi går mot lysere netter. Kanskje vil du som jeg sitte ved Oslofjorden eller på balkongen utover natta og ta inn himmel, hav og solnedgang? Kjære leser, jeg håper at du kan erfare at du er velsignet.

I samisk tradisjon brukes samme ord for skapelse og velsignelse: ‘sivdnidit’. Dette er en religiøs praksis som vi kan finne i hele Sápmi. Oftest utføres denne praksisen ved at en tenker eller uttaler noen velsignelsesord. Innimellom inngår også små ritualer som for eksempel å korse seg selv. Sivdnidit er en praksis som hører til hverdagen, og som understreker den nære sammenhengen mellom skaperverket og Gud selv, og at vi møter Gud i skaperverket. Den kan være en måte å be aftenbønn på, bønn før og etter maten eller når man skal gi seg ut på reise.

Ordet velsignelse betyr «å tale vel om». Samtidig er Guds velsignelse mer enn ord. Å være velsignet av Gud er å bli båret av Guds kjærlighet i livet. Å være velsignet betyr ikke et liv uten bekymringer, sorger og nød, men at Gud er med oss i alle dager og alle slags dager. Den nære sammenheng mellom ordet skape  og (vel)signe på samisk: sivdnidit, hjelper oss til å se enda tydeligere at jorda, skaperverket også omfattes av velsignelsen.

Skaperverkets storhet og skjønnhet vitner alltid for oss om Guds kjærlighet. Jeg har oversatt denne velsignelsen fra svensk til nynorsk. Med denne ønsker jeg deg og dine en velsignet sommer:

Signa være

jorda

den vakre blå planeten,

heimen vår i kosmos.

 

Signa være

all god vilje

ærlegdom og kjærlege gjerningar.

 

Signa være

lyset

i menneskehjarta.

Måtte det vekse seg sterkt,

famne om mørkret

og føde fred og forsoning

           

Velsignelse «Signa være jorda». Margareta Melin O: Kari Veiteberg.

Foto av biskop Kari: Dag Smemo

Tilbake