Barn og unge


Barn og familier har en sentral plass i Lommedalen kirke. Vi ønsker å dekke behov som familier har i hverdagen og fylle kirken med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Barn&Unge