Barn og unge


Barn og familier har en sentral plass i Lommedalen kirke. Vi ønsker å imøtekomme behov som familier kan ha i hverdagen, og invitere inn til meningsfulle treffpunkt og positive opplevelser.

Barn&Unge