Vikarprest, stedfortreder for kateket til 27. mars 2024

Hilde Barsnes

67500500

97544049

Send e-post

Sekretær

Therese Steinnes Christensen

67500500

40442184

Send e-post

Diakon

Marianne Følling

67500500

98267805

Send e-post

Sokneprest

Ellen Sæle Hansen

91592937

Send e-post

Vikarprest

Øystein Holtskog

93235534

Send e-post

Kapellan, i permisjon

Marie Skarrebo Jørgensen

67500500

95443988

Send e-post

Menighetspedagog (trosopplæring), hovedverneombud

Ida Burud Nilsen

67500500

98267810

Send e-post

Kirkeforvalter/Daglig leder

Vibeke Thunes Olsen

67500500

41510750

Send e-post

Kantor

Håvard Ringsevjen

90195586

Send e-post

Kirketjener

Liv Margrete Halvorsen Rustad

67500500

93690859

Send e-post

Kateket, i permisjon til 27. mars 2024

Geir André Tindevik

67500500

98267827

Send e-post