Kultur


Lommedalen menighet er en viktig kulturaktør i lokalmiljøen.

Gjennom uken er et stort antall mennesker aktive i korvirksomhet og annen kulturell aktivitet i Lommedalen kirke. Musikken er en viktig del av kirkens livsutfoldelse; den «maler» himmelen, den er tilbedelsens språk, den kommuniserer kirkens budskap og den styrker menighetens fellesskap. Du kan også oppleve andre kulturelle møten i Lommedalen kirke.