Kirkens instrumenter


Musikken i Lommedalen kirke er variert, fra orgel til band. 

Orgelet i Lommedalen kirke er bygget av Ryde & Berg. Det kom på plass i 1999 og er et Opus 44 med 21 stemmer. Les mer om Orgelet. 

Lommedalen kirke har flere pianoer og et flygel, Yamaha C7.

Det er bandrom i kjelleren med tilknyttet teknikerrom for innspilling. Her øver blant annet Ten Sing-bandet. 

Tilbake