Konfirmant 2020


Som konfirmant i Lommedalen kirke blir du kjent med nye folk, du får oppleve en sammensveisende leir og markere konfirmasjonsdagen din høytidelig i kirken.

 

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker å få nye venner. Mange velger å bli med på konfirmantleir - en opplevelse for livet! På konfirmantleir er det konkurranser, aktivitet, kiosk, underholdning og mye mer. I tillegg møtes man gjennom året til samlinger og gudstjenester. Du vil møte engasjerte ungdomsledere som er med og lager upplegget du deltar på. 

UNDERVISNING

Konfirmantundervisningen vil foregå i ulike måneder avhengig av om du konfirmeres i mai eller september. Alle konfirmantene skal delta på KickOff-konsert med påfølgende bli kjent opplegg, presentasjonsgudstjeneste, og temalørdag og fasteaksjonsinnsamlingen i april. All undervisningen er komprimert over en kortere periode for å få en jevn rytme i undervisningen, og for å skape gode og trygge relasjoner med ungdommene.

For å kunne bli konfirmert skal en lære om ulike temaer, og vi i kirka gleder oss til å utforske, reflektere og undre rundt de store spørsmålene og troen sammen med dere. Vi ønsker å få så mange som mulig med på konfirmantopplegget. Derfor har vi i år gjort det slik at en kan velge hvilken dag man ønsker å delta på undervisning. Det er plass til 25 stk per dag. Det er 6 undervisningssamlinger, med enkel matservering i forkant.
Det vil være undervisning ca hver 14. dag, detaljert program kommer i august. 

Alternativer Vinterleirkonfirmanter
Tirsdager klokken 14.30-16.30 
Torsdager klokken 16.30-18.30

Alternativer Sommerleirkonfirmanter
Tirsdager klokken 14.30-16.30 
Tirsdager klokken 17.00-19.00
Torsdager klokken 16.30-18.30

Du følger den gruppen du velger på alle undervisningsøkter frem til konfirmantleir. Det er mulig å ta igjen undervisning på den andre gruppen hvis du blir forhindret i å delta på din egen. Om du velger torsdagsgruppen, og i forkant oppdager at du ikke får deltatt på en torsdagssamling er det ditt ansvar å møte opp på tirsdags-undervisningen. Hvis du ikke har mulighet til å ta igjen en undervisning må du ta kontakt med Geir André, så vil du få et opplegg med oppgaver og en innleveringe som et alternativ til tapt undervisning. 

LEIR

Som konfirmant i Lommedalen menighet kan du velge mellom disse alternativene på leir:

Alternativ 1: Vinterleir
6 dagers leir i uke 8 på Brennabu i Valdres. En leir med snø, ski, trosfellesskap og spennende aktiviteter. I tillegg deltar du på 6 undervisningssamlinger i løpet av året med de andre konfirmantene i Lommedalen menighet. Undervisning fra november til mars, detaljert program kommer i august. Pris: 3 600 inkludert leir.* 

Alternativ 2: Sommerleir 
6 dagers leir på Åh stiftsgård i Sverige i uke 32, i skolens sommerferie. En leir med sol, bading, lek, trosfelleskap og spennende aktiviteter. I tillegg deltar du på 6 undervissningssamlinger i løpet av året med de andre konfirmantene i Lommedalen menighet. Undervisning fra mars til juni, detaljert program kommer i august. 
Pris 3 600 inkludert leir*

NB: Sommerleir 2020 er nå fulltegnet, leirstedet er fullt, og påmelding er stengt. Det er ledige plasser på Vinterleir i februar, en fartsfylt uke med masse spennende aktiviteter, moro og et flott fellesskap. 

Alternativ 3: Mikskonfirmant
Dette opplegget passer den som ikke kan dra på sommerleir. Her skjer det meste av opplegget på kveldstid, og det er inkludert en weekendtur i nærområdet. Du blir del av en gruppe med konfirmanter fra flere menigheter i Bærum. Du vil også delta på fellessamlinger i løpet av året. Pris 1 400.*

Alternativ 4: Tilrettelagt konfirmasjon
Det skal være mulig for alle å konfirmere seg, uavhengig av funksjonsevne. Bærumsmenighetene tilbyr sammen en spesielt tilrettelagt konfirmasjonsgruppe som møtes på ettermiddager i vårhalvåret. Undervisningen foregår i perioden mellom uke 9 og begynnelsen av mai. Egen konfirmasjon i en av prostiets kirker i mai måned. Pris 1 400. *

Øvrig info om leir
Vi forsøker å imøtekomme ønsker, men det er viktig at man informerer om man har spesielle grunner for det man ønsker (særskilde behov ol.). Alle som vil får være konfirmant i Lommedalen kirke, men for å sikre en trygg og god konfirmantleir for alle har vi begrenset kapasitet på leirene våre. Sommerleir har plass til 70 stk. og vinterleir har plass til 50 stk. Miks-konfirmasjon har plass til 20 konfirmanter. Dersom vi må gjøre prioriteringer, går de som har meldt seg på tidlig først i køen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om dette.

BETALING

*Påmelding er bindende. Betalinger skjer i to omganger. Første faktura blir sendt ut i starten av oktober. 

Økonomi skal ikke være en grunn til å velge bort konfirmasjon eller leir. Menigheten har gode støtteordninger. 


KONFIRMASJONSDATOER 2020:

3 mai  (vinterleir)

12 & 13 september (sommerleir)

Tilrettelagt konfirmasjon finner sted 9.mai i Eiksmarka kirke kl 11.00.

Dersom du melder deg på vinterleir konfirmeres du i mai.
Mikskonfirmanter kan velge mellom konfirmasjon i mai eller september. 
Dersom du melder deg på sommerleir, må du velge septemberkonfirmasjon. 
Det er lurt om foresatte og kommende konfirmant gjør påmeldingen sammen. 

NB: Individuelle ønsker om leir, undevisningsdag og konfirmasjonstidspunkt føres inn i påmeldingskjema.
Påmelding er åpen fra 1.mai til 1.oktober, og i denne tiden vil det ikke være mulig å reservere spesifikke tider for konfirmasjon.

Andre spørsmål?
Kontakt kateket Geir André Nagvik på epost: gn693@kirken.no

Tilbake