Mål og strategi


En ny strategi for arbeidet i Lommedalen kirke er i ferd med å ta form.

 

Fra vinteren 2016 til våren 2017 har menighetsråd og stab og andre interesserte arbeidet med mål og strategi for menigheten. Strategidokumentet er i stadig utvikling, men er nå godt nok til å legges fram.

Se strategien slik den ble vedtatt av menighetsrådet i februar 2017.

Arbeidet har pågått gjennom flere samlinger på ulike tema, med bred deltagelse, god oppslutning og mye innlevelse. En mindre arbeidsgruppe bestående av sokneprest, leder for menighetsrådet og to frivillige fra Menighetsrådet har hatt gjennomføringsansvaret for arbeidet.

– Vi er klar over at et dokument eller to med gode ord ikke i seg selv skaper noen forbedring, men vi vet også at mennesker som har felles tro, håp og kjærlighet  kan oppnå veldig mye, sier menighetsrådsmedlem Jon Tysdahl som har ledet strategiprosessen.
– Vi håper at vårt arbeid med å få til «En åpen dør – inn til det hellige og ut til mennesker» med felles innsats skal bli enklere, mer målrettet og mer lystbetont.

 

 

Tilbake