Misjon og solidaritet


Barn og unge på Madagaskar og fattige i Manila. Dette er de to misjons- og solidaritetsprosjektene Lommedalen kirke satser spesielt på.

 

 

 

 

Madagaskar
På «solskinnsøya» som er et verdens fattigste land, har Lommedalen menighet et samarbeid med NMS (Det Norske Misjonsselskap), og støtter prosjektet «Trygg framtid for barn og unge».
Les mer her.
Lommedalen har lang tradisjon for å støtte Misjonsselskapets virksomhet, helt siden Lommedalen Kvindeforening ble startet i 1888.
Da Lommedalen kirke var ny, i 1995, overtok menigheten samspillet med NMS, mens kvinneforeningen fortsatte støtten til Sjømannskirken.
Vil du gi en gave? Send til 8220 02 85030 - merket: Misjonsprosjekt - Lommedalen menighet.
Kontaktperson hos oss: Ellen Nesje, telefon 975 69 082, eller send epost.


 

 

Manila
Bukas Palad (åpen hånd) er et fellesskap og sosialt senter, drevet av og blant og for fattige i slummen i Manila.
Stiftelsen Bukas Palads venner i Norge støtter virksomheten og organiserer norske faddere. Den er startet og drives av folk som er aktive i Lommedalen kirke.
Les mer her.
Vil du gi en gave? Bruk konto nr 1627 18 15151
Kontaktperson: Kai-Rune Myhrer, telefon 482 04 204, eller send epost.

 

 

 

Det tas opp kollekt til hvert av de tre prosjektene på fire søndagsgudstjenester i året.
Hvert av dem får også firedel av overskuddet fra julemessa.
Den siste firedelen går til barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.

 

 

 

Latvia
Vi fortsetter også et samarbeid med Steps Norway og den latviske hjelpeorganisasjonen Misija Pakapieni. Minst to ganger i året går en trailer til Latvia med innsamlede klær og nyttegjenstander. Hver jul får 100 familier en ekstra julepakke. Den norske støttegruppa drives av ildsjeler her på Bærums Verk.
Les mer på Facebook.
Har klær eller annet du vil gi? Send en epost så får du vite hvordan du går fram!
Kontaktperson: Harald Kobbevik, telefon 900 58 176, eller send epost.

 I tillegg til disse prosjektene tar Lommedalen menighet jevnlig opp kollekt til en rekke organisasjoner innen nødhjelp, misjon og solidaritet: Kirkens Nødhjelp, Stefanusalliansen (for forfulgte kristne), Misjonsalliansen og flere andre.

 

 

 

 

Tilbake