Støtte kirken økonomisk


Frivillige bidrag gjør det mulig å drive et godt og variert menighetsarbeid. Særlig tilbudene til barn og ungdom finansierer vi for det meste selv – gjennom gaver fra folk i lokalmiljøet.

Jeg vil bli fast giver

Jeg er fast giver og vil endre beløp

Lommedalen kirke trenger flere faste givere!

I Lommedalen kirke gjør mange en stor frivillig innsats, og mange bidrar økonomisk. Tilbudene til barn og ungdom finansierer menigheten for det meste selv – gjennom gaver fra folk i lokalmiljøet. Menigheten betaler storparten av lønnen til barnekoordinator og ungdomsarbeidere. Faste gaveinntekter gjør det mulig for oss å arbeide langsiktig og planmessig.

Cirka 70 personer er med i vår faste givertjeneste. De bidrar med drøye 300 000 kroner i året. En stor takk til alle dere! Samtidig ønsker og trenger vi flere! Virksomheten i Lommedalen kirke er i vekst, uten at offentlige bevilgninger øker tilsvarende. Blant annet drømmer vi om å kunne ansette menighetsdiakon. Da vil vi trenge det dobbelte.

Vil du bli fast giver i menighetens givertjeneste? Klikk her!
Da kommer du rett inn på et skjema der du velger hvor mye og hvor ofte du vil gi. Skjemaet tar deg videre til AvtaleGiro som du signerer med BankID. Og dermed er du i gang!

Er du allerede fast giver og vil justere beløpet? Klikk her!
Da kommer du inn på et skjema der du velger ditt nye gavebeløp – og går videre til å signere AvtaleGiro med BankID.

Du kan få skattefradrag!
Det er 27% skattefradrag på gaver til Lommedalen kirke.
Gir du f eks 2000,- kroner i året, får du hele 540,- kroner i skattelette.
I 2019 er maksbeløp for skattefrie gaver 50.000 kroner.

Vil du gi en enkeltgave?
Send det beløpet du ønsker til Lommedalen menighets bankkonto: 8380.08.68664. Merk overføringen «gave».
Du kan også få skattefradrag for enkeltgaver – over 500 kroner. Send i så fall epost – med navn og personnummer – til kirkeforvalter Vibeke Thunes Olsen.

Tilbake