Kirkeårets siste søndag


Gudstjenestene er avlyst, men det er ikke prekenene! Her kan du lese prekenen kapellan Marie Skarrebo Jørgensen har skrevet for denne søndagen. 

 

 

Søndagens evangelietekst: 

Når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.
    Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’
    Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.
Matteusevangeliet 25,31-46


 

Domssøndag

Denne søndagen har fått navnet domssøndag i kirkeåret, men kan også kalles Kristi kongedag. Det er den siste søndagen i kirkeåret, og den peker også mot den siste tiden. Den tiden når Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde, slik vi sier det i det andre leddet i trosbekjennelsen hver søndag. 

 

Hva dukker opp i hodet ditt når du ser for deg en dommer? Noe av det jeg tenker på er en person som skal se på to sider av en sak, med de bevisene som foreligger, og som er blitt ham eller henne presentert. Og dømme hva for et utfall denne saken skal få. Og det er også slik Jesus en gang skal dømme. Denne søndagens bibeltekst er et bilde på at ikke alle blir dømt til det samme. Siden Gud skapte oss mennesker med fri vilje, har vi også fått muligheten til å velge Gud bort. Og det er det jeg tenker at er noe av greia med geitene på venstre side av menneskesønnen. De har valgt Gud bort. Og Gud tvinger ingen, da kunne han ikke skapt oss med fri vilje. Men vi har alltid muligheten til å snu om igjen og velge Gud. 

 

Tilbake til dette med dommen. For jeg kommer i alle fall på noen av de dumme tingene jeg har gjort i livet når jeg tenker på dom. Ting som kanskje ikke var så bra for meg selv, eller for noen mennesker rundt meg. Og kanskje tenker man på en frykt for å bli dømt? De dumme tingene vi har gjort, og kommer til å gjøre, kan vi bekjenne for Gud. Det er det vi gjør hver søndag i kirken når vi sier syndsbekjennelsen sammen, og ber Gud om tilgivelse: 

Gud, vær meg nådig!

Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste 

- med tanker og ord, med det jeg har gjort 

og med det jeg har forsømt. 

Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld.

Skap i meg et rent hjerte, 

og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige Ånd.

Når vi får tilgivelse for syndene våre renser Gud oss for all urett. Da blir vi rettferdige. Og hvem var det som var på menneskesønnens høyre side? Jo, det var de rettferdige. De som har blitt renset.

 

Kirken har i lange tider undervist nettopp det denne teksten sier, nemlig at det finnes to utganger på livet. Men om det foregår akkurat slik det gjør i teksten, med at noen er sauer og noen andre er geiter, og man blir delt i to ut fra om man er geit eller sau, det tror jeg ikke. Vi vet ikke akkurat hvordan den dagen vil være. Eller når den kommer. Men det vi kan vite ut fra det vi leser i Bibelen er at Gud er en rettferdig dommer, som dømmer rettferdig. Og at Gud alltid er større enn de tankene vi har når vi prøver å forklare Gud. Når man ber om tilgivelse tenker jeg at det er litt som en sang vi sang da jeg gikk på søndagsskolen, hvor noe av teksten er hentet fra Salme 103: 

 

For han har kastet alle mine synder bak sin rygg, bak sin rygg, bak sin rygg.

Ja han har kastet alle mine synder bak sin rygg, han ser dem aldri mer! 

Så langt som østen er fra vesten er de langt fra meg, langt fra meg, langt fra meg.

Så langt som østen er fra vesten er de langt fra meg, han ser dem aldri mer.

 

Gud ser ikke syndene våre lenger, når vi har bedt om tilgivelse. Tilgivelsen er noe varig. Gud tar den ikke bort igjen etter en stund, men vi har fått den tilgivelsen vi har fått for det vi gjorde. 

I starten av denne prekenen skrev jeg at denne dagen både heter domssøndag, men også Kristi kongedag. Dette navnet kommer av at det er denne dagen det er tydelig at Jesus er konge, det er han som har seiret over døden. På kirkeårets siste søndag får jeg lyst til å rope et lite hurra for at Jesus er konge! Og snart skal vi feire ham enda mer, når julen kommer. 

 

Tips:

Hvis du vil lese de to lesetekstene som hører til denne søndagen kan du bla opp i en bibel og lese i Jesaja 57, 14-16 og Johannes åpenbaring 20,11-13. Eller så kan du lese dem på bibel.no

Og så kan du jo tenne et lys, lese syndsbekjennelsen og trosbekjennelsen for deg selv, og tenke på at vi er mange sammen som gjør akkurat det, selv om vi ikke kan møtes i kirken og feire gudstjeneste akkurat nå. 

Ha en god dag!

Tilbake