Menighetsmøte om ny gudstjenesteordning


Rett etter gudstjenesten søndag 19.september blir det menighetsmøte! 

 

 

På dette møtet vil vi gå gjennom forslaget til søknad om ny ordning som gudstjenesteutvalget har laget. 

Les gjerne dokumentene her: Søknaden og Liturgien

Vel møtt til menighetsmøte! Og har du ikke mulighet til å komme? Send gjerne dine tilbakemeldinger til sokneprest Elise Bjerkreim-Bentzen på mail: eb467@kirken.no

 

 

Tilbake