INPUT for konfirmanter og foresatte


 

  Input er et arbeid rettet mot konfirmanter og deres foreldre/foresatte 
    for å gjøre konfirmasjonstiden meningsfull for hele familien. Det er 
    fire kvelder for foreldre/foresatte. Konfirmantene deltar (obligatorisk) 
    på to av kveldene sammen med foreldrene. Vi ønsker å styrke relasjon 
    mellom ungdom og foreldre og gi anledning til å drøfte de store 
    livsspørsmålene, og drøfte gleder og utfordringer ved å ha ungdom i 
    huset. Ungdommen er underveis i mye i konfirmasjonstiden, men ikke 
    alltid like meddelsomme. De tenker imidlertid desto mer og refleksjon 
    over kristendom, kirke, kultur, religion, verdier og etikk foregår i 
    denne tiden.
    
    Programmet for konfirmantåret 2021/2022 ser slik ut:
    
    
    Tidsrammen alle kvelder er 19.30-21.30.
    Kort liturgisk avslutning i kirkerommet, der salmer konfirmantene skal 
    bruke mye inngår og tema som konfirmantene møter tas opp i kortform.
    
    Torsdag 18. november 2021
    Hva er Den norske kirkes stilling?
    Hva er konfirmasjon?
    Foreldrevandring i kirkerommet.
    
    Tirsdag 30. november 2021
    Obligatorisk samtalekveld for gutter og foreldre/foresatte
    Hjelp jeg har en tenåring i huset, hurra!
    
    Torsdag 2. desember 2021
    Obligatorisk samtalekveld for jenter og foreldre/foresatte
    Hjelp jeg har en tenåring i huset, hurra!
    
    Torsdag 20. januar 2022
    Sosiale medier, porno og gaming.
    Ressurspersoner fra Samtaletilbudet 13-20 i Bærum deltar.
    
    Torsdag 3. februar 2022
    Obligatorisk for alle konfirmantene Konfirmasjonsfesten - tips til 
    planlegging sammen med konfirmanten: mat, lage sanger, blomster, foto, 
    foreldretalen, konfirmantens takketale, lage forbønnskort osv.

Tilbake