Hva er vitsen med å tro på Gud?


 Knut Grønvik, gamlepresten vår, byr på nye bibelkvelder.

HVA ER VITSEN

MED Å TRO PÅ GUD?

 Knut Grønvik, gamlepresten vår, byr på nye bibelkvelder.

Fire onsdager fra 19. januar til 9. februar. Tema: Tro.

Mange lurer på dette med tro. Må man tro på alt kirka sier? Alt presten hevder? Alt som står i Bibelen? Og tror jeg riktig, tror jeg bra nok, sterkt nok og hva hvis jeg tviler?

 

– Noen bibeltekster kan kaste lys over sånne spørsmål. Vi skal lese i Bibelen sammen, lytte til hverandres erfaringer og lete etter svar, forteller Knut. Han kaller disse kveldene «Kilder». – Vi skal gå til kildene, som han sier.

 

På samlingene møtes folk med både tvil og tro. Lars er av dem som har deltatt på Knuts bibelkvelder før. Denne gangen har han spilt inn fire spørsmål som utgangspunkt for vinterens samlinger:

 

  • kan jeg velge å bli en kristen?
  • er det bare noen som blir frelst?
  • hva vil det si å tro?
  • hva «tenker» Gud om ikke-kristne?

 

– Jeg har mange spørsmål knyttet til troen og det kirka forkynner, forklarer han. – Etter at vi flyttet hit til Lommedalen, har jeg vært ganske mye på gudstjenester. Jeg er interessert i å finne ut mer.

 

Velkommen til samlinger på Utsikten i kirka. De varer fra kl 20 til 21.30.

Første kveld: 19. januar. Kan du ikke alle fire onsdagene, så kom de kveldene det passer!

Tilbake