Formiddagstreff


Du som er ledig på dagtid, uansett alder, er velkommen til formiddagstreff i Lommedalen kirke. Det er et månedlig treff med andakt, lunsj og en god prat i kirken.

Formiddagstreff er et treffpunkt på dagtid for alle som har lyst og anledning! Anne Kari Kobbevik, Lommedalen menighets eldrediakon, er ansvarlig for treffene, der mange samles og har det hyggelig i kirken. Det er ett formiddagstreff i måneden, alltid på en tirsdag kl. 11.

Formiddagstreff høsten 2023: 

  • Tirsdag 12. september kl. 11
  • Tirsdag 17. oktober kl. 11
  • Tirsdag 14. november kl. 11
  • Tirsdag 12. desember kl. 11

Formiddagstreffene begynner med en andakt og litt sang. Så spiser vi en god lunsj sammen.

Vaffeltreff
En tirsdag i måneden er det også vaffeltreff i kirken kl 12:

  • Tirsdag 29. august kl. 12
  • Tirsdag 26. september kl. 12
  • Tirsdag 31. oktober kl. 12
  • Tirsdag 28. november kl. 12

For mer informasjon, kontakt eldrediakon Anne Kari Kobbevik. tlf. 976 03 500, eller diakon Marianne Følling, tlf. 982 67 805.

Velkommen!
 

Tilbake