Formiddagstreff


Dagledige, uansett alder, er velkomne til formiddagstreff i Lommedalen kirke. Det er en månatlig treff med andakt, lunsj og en god prat i kirken.

 

Formiddagstreff er en treffpunkt på dagtid for dagledige. Anne Kari Kobbevik, Lommedalen menighets eldrediakon, er ansvarlig for dissse populære treffene, der mange samles og har det hyggelig i kirken. Det er en formiddagstreff i måneden.

Formiddagstreffene begynner med en andakt, så er det diktlesing. Etterpå synger man og spiser lunsj og wienerbrød.

For mer informasjon kontakt eldrediakon Anne Kari Kobbevik.
 

Tilbake