Formiddagstreff


Dagledige, uansett alder, er velkomne til formiddagstreff i Lommedalen kirke. Det er et månedlig treff med andakt, lunsj og en god prat i kirken.

Formiddagstreff er en treffpunkt på dagtid for dagledige. Anne Kari Kobbevik, Lommedalen menighets eldrediakon, er ansvarlig for dissse populære treffene, der mange samles og har det hyggelig i kirken. Det er en formiddagstreff i måneden.

Datoene for resten av høsten er: 
13.september kl.11.00
11. oktober kl. 11.00
15.november kl. 11.00
13.desember kl. 11.00

Formiddagstreffene begynner med en andakt, så er det diktlesing. Etterpå synger vi og spiser lunsj og wienerbrød.

For mer informasjon kontakt eldrediakon Anne Kari Kobbevik. tlf: 97 60 35 00. 
 

Tilbake