Formiddagstreff


Dagledige, uansett alder, er velkomne til formiddagstreff i Lommedalen kirke. Det er et månedlig treff med andakt, lunsj og en god prat i kirken.

Formiddagstreff er en treffpunkt på dagtid for dagledige. Anne Kari Kobbevik, Lommedalen menighets eldrediakon, er ansvarlig for dissse populære treffene, der mange samles og har det hyggelig i kirken. Det er ett formiddagstreff i måneden.

Formiddagstreff våren 2023: 
9. mai kl.11
6. juni kl. 11

Formiddagstreffene begynner med en andakt, etterfulgt av diktlesing eller liknende - og sang. Så spiser vi en god lunsj sammen.

En tirsdag i måneden er det også vaffeltreff i kirken kl 12. Siste vaffeltreff våren 2023 er 23. mai.

Tirsdag 13. juni arrangeres busstur til Eidsvollbygningen. Er du interessert i å være med, kontakt Anne Kari.

For mer informasjon, kontakt eldrediakon Anne Kari Kobbevik. tlf: 97 60 35 00. 
 

Tilbake