Tilrettelagt lysmesse


Når høsten er som mørkest, gir lysmessen varme i Lommedalen kirke.

Hvert år - siste onsdag i november - er det lysmesse i Lommedalen kirke, spesielt tilrettelagt for mennesker med psykisk utviklingshemming. 

Etter gudstjenesten er det kveldsmat for alle i menighetssalen.

Lysmessen er for hele Bærum - og flere til! Den er åpen for alle. Spesiell invitasjon går ut til alle gruppeboliger i Bærum. 

Noen av deltakerne har oppgaver i gudstjenesten: bære kors og lys, tenne lys under forbønn, ringe i klokkene.

Medlemmer av Dissimilis har enkelte år deltatt med sang.
 

Tilbake