FørSkoleSøndag for 5-åringer


Søndag 17.oktober er alle førskolebarn invitert til Lommedalen kirkes flotte søndagsskole.

En spesiell søndag i kirken for de største barnehagebarna. Å være med på
førskolesøndag er en forsmak på å begynne på skolen. Samtidig er det en sjanse å bli kjent med noe som skjer nesten hver søndag i Lommedalen kirke.

Barna går til søndagsskolen med kirkens søndagsskoleledere. Der har de bibelfortelling, sang, lek og aktivitet.

Søndagsskolen i Lommedalen kirke.

Tilbake