Menighetens årsmøte


Velkommen til menighetens årsmøte søndag 26.mars etter gudstjensten! 

Årsmøtet for 2023 avholdes  søndag 26. mars 2023 kl 12:30 i forlengelsen av kirkekaffen. 

Saksliste 

  1. Valg av referent og protokollunderskrivere 

  1. Presentasjon av regnskap 2022 

  1. Årsmelding 2022 

  1. Presentasjon av vår nye diakon. 

  1. Vedtakssak. Eventuell endring av antall medlemmer i menighetsrådet.  

  2. Eventuelt
     

Lommedalens menighetsråd 

v/leder Steinar Sannes 

Tilbake