Korverket representerer sangglede og samhold


Visste du at de sangglade damene i Korverket inviterte alle som hadde lyst til å bli med på scenen og synge «Slavekoret» da koret feiret 30-årsjubileum høsten 2019? Og at de samme damene har sunget for et fullsatt Oslo rådhus, da 800 nye landsmenn fikk norsk statsborgerskap? 

Sangglede og samhold er drivkraften til Korverket. Både i egne rekker og for å spre det til andre.

Koret har vanligvis både sommerkonsert og julekonsert. Av og til opptrer koret på institusjoner og som forsangere på gudstjenester. I vår inviterte koret til gratis sangkveld i kirken, med salmeskatter og kveldsmat på menyen.

Rundt 30 damer, i alderen 40 til 70 år, møtes hver tirsdag kveld i Lommedalen kirke for å synge høyt og lavt, solo og flerstemt. Koret synger pop og rock og salmesang, musikaler og gospel.   

Den allsidige sangeren og pedagogen Charlotte Fongen har vært korets dirigent og musikalske leder i en årrekke. Hennes fokus på sang- og pusteteknikk er blitt en naturlig del av det å øve inn sanger. Hun jobber for å få frem klagen i sangen fra hver og en av kormedlemmene, som har svært ulik sangbakgrunn: Noen leser noter og har sunget hele livet, andre står i kor for første gang. Her er det rom for alle, bare du synger rent.

Det handler ikke om at hver og en må synge stort. Det handler om at alle må synge sammen, som én lunge. Det handler først og fremst om sangglede og samhold.

Korverket øver hver tirsdag i Lommedalen kirke, fra kl. 19 - 21.30, kun avbrutt av en hyggelig liten kaffepause. Øvelsene følger skoleruten i forhold til ferier og merkedager. 

Alle kan i utgangspunktet bli med i Korverket. Har du lyst? Ta kontakt med styreleder Bente Mannseth (mobil 958 32 288) eller nestleder Anne-Sofie Halvorsen (mobil 915 57 353).

Følg Korverket på Facebook

I dette nummeret av Kirkepost kan du lese mer om Korverket

Tilbake