Møt vår nye menighetsrådsleder


Det nye menighetsrådet er nå konsituert og godt i gang med sine oppgaver. Jon Hareide er valgt som leder, og deler her noen tanker om hva menighetsrådet vil jobbe med i den kommende fireårsperioden.  

Jon Hareide arbeider som avdelingsleder i Telenor, med ansvar for utvikling av mobilnettet i Norge. - Det er en spennende jobb i grenselandet mellom teknologi og menneskekontakt, en miks som jeg trives veldig godt med, sier han.  Familien flyttet til Lommedalen for straks 11 år siden. Jons kone er vokst opp på Rykkinn, så Vestre Bærum var ikke et helt ukjent landskap da de bestemte seg for å flytte ut av Oslo.

Bredt menighetsengasjement
Vi spør den nye menighetsrådslederen om hans engasjement i menigheten:
- Jeg er veldig glad for å høre hjemme i en menighet i lokalmiljøet der familien bor, etter mange år uten lokalt basert kirke- og menighetstilhørighet. Jeg vokste opp med lokalmenigheten som ramme rundt troslivet, og det kjennes for meg som det mest naturlige og ønskelige. I tillegg til å sitte i menighetsrådet, har jeg i flere år vært med i en av gudstjenestegruppene som gjør tjeneste sammen med prestene og øvrige stabsmedlemmer i gudstjenestene. Dette kan jeg anbefale varmt, da kommer man virkelig på innsiden av gudstjenestefeiringen. Jeg vikarierer også av og til som gudstjenesteorganist i kirka - på piano.

Svarte ja til verv i menighetsrådet
Motivasjonen min for å stille til valg i menighetsrådet var at jeg ble spurt, i forkant av kirkevalget i 2019. Jeg tror personlig at det å «bli kalt» til en tjeneste i kirka, for å bruke litt høytidelige ord, kan være så jordnært og praktisk som at man får et konkret spørsmål, fra noen som har fått i oppgave å spørre på vegne av kirka. Etter litt betenkningstid sa jeg ja, og ble valgt inn. Etter å ha sittet i en periode, kjente jeg litt forpliktelse til at vi i 2023-valget også kunne få noe kontinuitet fra det gamle til det nye rådet, i tillegg til fornyelse gjennom helt nye kandidater. Jeg sa derfor ja til å stille til valg igjen.

- Hvilke utfordringer ser du i vår menighet?
Jeg har lyst til å trekke frem to ting som menighetsrådet drøftet en del i foregående periode, og som jeg tror vil være viktige også for det nye rådet: - Befolkningssammensetningen i Lommedalen og på Bærums Verk er i endring. Vi er ikke lenger en bygd og en menighet med kraftig befolkningsvekst gjennom tilflytting av nyetablerte familier. Tvert imot ser vi at befolkningen, og dermed menigheten, blir «eldre». Det er jo på mange måter et kvalitetsstempel for lokalmiljøet, fordi det forteller at mange trives veldig godt i bygda og ønsker å bli boende også med utflyttede barn og inn i pensjonistalderen. Dette krever likevel noe annet og kanskje mer av oss som menighet: Vi må være mer påpasselige med å «se oss i speilet» jevnlig – med tanke på hvilket arbeid vi trenger å satse mer på, og hva vi må vurdere å prioritere noe lavere.

Pandemien satte over lang tid det aller meste på hodet med hensyn til hvordan vi kunne drive arbeidet i kirka. Den lange unntaksperioden gjorde at vaner rakk å endre seg, og at nye mønstre ble etablert. For menigheten førte det nok til at vi mistet en del kontinuitet for mange etablerte aktiviteter og arbeidsområder. På samme måte som i samfunnet for øvrig, ble nok ungdommene våre spesielt hardt truffet av at virksomheten rettet mot dem måtte settes på hold eller endres kraftig. Ungdomsarbeidet er ofte særlig sårbart fordi det skal så lite kontinuitetstap til før man kan «miste» flere årskull. Men det er heldigvis tegn til at vi begynner å hente inn igjen det tapte: Under julemessa i november var vi i stor grad tilbake på før-pandemiske høyder, og vel så det!

- Er det noen særlige oppgaver eller fokusområder du ser for deg for menighetsrådet framover? - De to temaene nevnt over er definitivt begge fortsatt på «radaren» min, i alle fall! Som et verktøy for både menighetsråd, stab og frivillig arbeid i menigheten, er strategidokumentet til Lommedalen menighet viktig. Den gjeldende strategien skal revideres i løpet av året. Vi skal senere i januar ha en samling med menighetsrådet og staben sammen, noe jeg ser veldig frem til. Jeg håper og tror at det vil bli et godt startpunkt for samarbeidet gjennom den fireårsperioden vi nettopp har startet på. En like viktig rettesnor i arbeidet til det nye menighetsrådet som den var for det gamle, er visjonen til Lommedalen menighet: «En åpen dør – inn til det hellige og ut til mennesker».

Tilbake