Slik kan du be!


Mange ber. Noen lurer på hvordan. Staben i Lommedalen bruker bønnene du finner her når de samles rundt sidealteret ved lunsjtider.

 

Innledning

Til deg, o Herre, løfter jeg min sjel.

Som hjorten lengter etter bekker med vann,
lengter min sjel etter deg, min Gud.
Jeg vil vente på Gud!
Enda en gang skal jeg prise ham,
min frelser og min Gud. (Fra Salme 42)

Til deg, o Herre, løfter jeg min sjel.


Bibelord

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!  La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. (Filipperbrevet 4,4-6)

 

Bønn

Gud, jeg bringer fram for deg mennesker jeg har møtt eller har kommet til å tenke på i dag. Jeg ber særlig for de som akkurat nå bærer på smerte og trenger forbønn. Helt spesielt ber jeg for de som er smittet av korona-viruset, eller står i fare for det.

Gud, jeg bringer Lommedalen menighet og hele vårt lokalsamfunn fram for Gud. Jeg ber for alle som nå må takle en vanskelig hverdag, for de som mangler kontakt og kjenner på ensomhet. Jeg ber særskilt for de som er i karantene og isolasjon.

Gud, jeg ber også for meg selv, at jeg kan modnes og bli rausere i min ånd, klarere i min tanke og varmere i min kjærlighet.
 

Fadervår

Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

 

Velsignelsen

Velsign oss, Gud Fader.     
Velsign oss, Guds Sønn.
Velsign oss, Guds hellige ånd.
    
Og la oss få være til velsignelse.
Amen.

 

Tilbake