Kveldsbønner mens vi ikke kan møtes


Hver kveld mens vi må være menighet uten å møtes, legger Lommedalen kirke ut en kveldsbønn. Her kan du lese dem samlet!

 

 

Mandag 30. mars

Gud, inni meg er det mørkt,
men hos deg er lys.
Jeg er ensom, men du forlater meg ikke.
Jeg er motløs, men hos deg er det hjelp.
Jeg er urolig, men hos deg er det fred.
Inni meg er det bitterhet,
men hos deg er det tålmod.
Jeg forstår ikke dine veier,
men du vet veien for meg.
Amen.

Bønn skrevet av den tyske presten og motstandsmannen Dietrich Bonhoeffer,
mens han satt i fengsel etter et attentat mot Hitler.

 

 

Søndag 29. mars

Herre, våk med dem som i denne natt våker og sørger.
Forbarm deg over dem som kjemper med uro og tvil,
ta de syke i din varetekt,
skjenk lindring til alle som lider,
velsign de døende,
omgi oss med ditt vern og gi oss din hellige fred.
Amen.

Av kirkefaderen Augustin, rundt 400-tallet

 

Fredag 27. mars

Nå lukker solen sitt øye,
snart lukker jeg også mitt;
vår Fader i det høye,
du lukker aldri ditt!
Du ser hver stjerne i vrimlen
og hvert et barn på jord,
du hører høyt i himlen
det sakteste bønnens ord.

Norsk salmebok nr 772
En kveldsbønn og kveldssang fra 1891.
Tekst: Ernst Christian Richard

 

 

Torsdag 26. mars

Jesus, du er glad i meg.
Derfor vil jeg be til deg.
Takk for dagen som er over,
vær hos alle når vi sover.
Hjelp hvert barn på denne jord,
søsken, venner, far og mor.

Av Eyvind Skeie, Norsk salmebok nr 776

Ikke akkurat en bønn mange har lært som barn,
men som kanskje barn kan lære nå?

 

 

Onsdag 25. mars

Nå lukker seg mitt øye,
Gud Fader i det høye
i varetekt meg ta.
Fra synd, fra sorg, fra fare
Guds engler meg bevare
som ledet har min fot idag.
Amen.

En gammel barnebønn. Og for alle som føler seg små.

 

Tirsdag 24. mars

O Kristus, du som lyset er, alt mørke flyr hvor du er nær.
Vi ser i bønn og tro til deg når solens lys nå skjuler seg.

Til frelser for oss er du satt, beskytt oss da i denne natt,
så vi kan kjenne himlens fred når kveldens skygger synker ned.

Fra gammel latinsk salme, på 500-tallet.
Norsk Salmebok nr 807

 

Mandag 23. mars

Hilsen
Nåde være med dere,
og fred fra Gud vår Far
og Herren Jesus Kristus.

Velsignelse
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.
Amen

Hilsenen er 2000 år gammel.
Paulus åpner flere av brevene sine med disse ordene.
Velsignelsen har kanskje vært brukt i nesten 4000 år.
Den kalles den aronittiske velsignelsen, og du finner den i 4. Mosebok 6,22–27

 

Søndag 22. mars

Herre Jesus Kristus, verdens lys,
ved ditt kors vant du over mørket som undertrykker.
Kom med ditt lys og skinn på oss her i Lommedalen og på Bærums Verk,
så vi kan vokse og leve sammen
i din kjærlighet,
den som gjør oss ett med hele menneskeheten.
Vår Herre Jesu Kristi nåde,
Guds kjærlighet,
og Den Hellige Ånds samfunn
være med oss alltid.
Amen

Bønn fra den keltiske tradisjonen

Og her kan du lese noen ord til Maria budskapsdag av Eise prest.

 

Lørdag 21. mars

Vi rekker våre hender frem
som tomme skåler.
Kom til oss Gud, og gi oss liv,
fra kilder utenfor oss selv.

Alt godt til vårt og andres vel
er dine gaver.
I svakhet fremmer du ditt verk,
vår bare kvist skal skyte knopp!

Vi løfter våre hender opp
i bønn for verden.
La dem som lider, finne vern
mot kalde hjerters is og sne!

La våre henders nakne tre
få blomst og blader.
La våre liv få bære frukt
til legedom for andres sår!

Vi venter, efter smertens vår,
din nådes sommer.
Og sorg og glede blir til vekst
med frukt vi ikke selv kan se.

Din nådes skaperverk skal skje
i tomme hender.
O Gud, all godhets giver: Kom,
ta bolig i vår fattigdom!

Salme av Svein Ellingsen
Norsk Salmebok nr 678


Fredag 20. mars

Jeg synger meg en blå, blå salme
Til deg, du Hånd som sanker og som sår
Og senker deg med signing over jorden
Med legedom for alle våre sår.
Som byr oss rette ryggen
Stå opp og gå i strid.
Med løftet hode skal hver sjel
Gå inn i Herrens tid.
Så synger vi vår salme.

AV Erik Byre. Norsk salmebok nr

Det er vårjevndøgn i dag. En påminning om at lyset er sterkere enn mørket. 


Torsdag 19. mars

I kveld noen av verdens mest kjente og siterte ord:

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.
Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Fra Salme 23 i Bibelen
Skrevet av kong David for 3000 år siden.

Sjekk også "Slik kan du be".

 

Onsdag 18. mars

Kirka er stengt. Himmelen er åpen. La oss be:

O bli hos meg! Nå er det aftentid,
og mørket stiger, dvel, o Herre blid!
Når annen hjelp blir støv og duger ei,
du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!

En salme fra 1847 til norsk i 1913.
Vil du høre Ole Paus synge den?

Eller kanskje du vil lese det Knut prest skriver om de hjelpeløses hjelper?


Tirsdag 17. mars

Her finner du det Knut prest ville sagt om tårer og trøst
hvis ikke formiddagstreffet var blitt avlyst den dagen.


Mandag 16. mars

Solen er nede. Mørket kommet. Vi ber:

O Kristus, du som lyset er, alt mørke flyr hvor du er nær.
Vi ser i bønn og tro til deg når solens lys nå skjuler seg.

Til frelser for oss er du satt, beskytt oss da i denne natt,
så vi kan kjenne himlens fred når kveldens skygger synker ned.

Fra gammel latinsk salme, på 500-tallet.
Norsk Salmebok nr 807


Søndag 15. mars

Herre, våk med dem som i denne natt våker og sørger.
Forbarm deg over dem som kjemper med uro og tvil,
ta de syke i din varetekt,
skjenk lindring til alle som lider,
velsign de døende,
omgi oss med ditt vern og gi oss din hellige fred.
Amen.

Av kirkefaderen Augustin, rundt 400-tallet
Sjekk også «Alt skal bli godt» - prekenen fra søndag 15. mars.

 

 

Tilbake