Bønner


Her finner du bønner for påskens helligdager. 

 

 

Palmesøndag

Lovet være du, Herre Jesus Kristus
du red inn i Jerusalem,
selv om du visste at dom og død ventet deg.
Du ville herske ved å tjene,
og du var lydig mot ditt kall til døden på korset.
Herre og frelser!
Gi oss av din kjærlighet og trofasthet,
så vi elsker deg
og følger deg i å leve for andre
og skape fred og rettferdighet på jorden.
Du er Herre i himmel og på jord,
og din vilje skal skje
fra evighet til evighet.
Amen

– Fra Bønneboken i Den norske kirkes salmebok s 1251-1252

 

 

Skjærtorsdag

Herre Jesus Kristus!
Vi lover og priser deg
fordi du har elsket oss så dypt
at du lar kroppen din bli brutt som brødet vi spiser,
blodet ditt blir utøst som vinen vi drikker.
Du har gjort oss rene for Gud,
og derfor kommer vi til ditt bord
med frimodighet og glede.
La kjærligheten din bli værende i oss,
så vi tjener hverandre som du tjente oss,
og rekker tilgivelsen videre.
Ja, gi oss å leve med hverandre,
slik at livet her blir en forsmak
på gleden i ditt rike,
der kjærligheten metter alle
fra evighet til evighet.
Amen

– Fra Bønneboken i Den norske kirkes salmebok s 1252

 

 

Langfredag

Herre, aldri fatter vi det som skjedde
i Golgata-mørket.
Vi dømte din Sønn
for vi ville ikke høre på ham
og se oss selv med hans øyne.
Likevel hører vi nå i hans brutte røst
din kjærlige stemme tale til oss,
og vi ser på hans sårede kropp
at din kjærlighet er sterkere enn vår dom.
Gud, hvor uransakelige dine veier er!
Han elsket for at vi skulle elske.
Han led for å forsone verden med deg,
og han døde for at vi skulle leve
og bære kjærligheten ut i verden.
Amen

– Fra Bønneboken i Den norske kirkes salmebok s 1252-1253

 

 

Påskedag

Lovet være du, vår Gud og Far!
Himmelen og jorden synger av glede denne morgenen
da lyset sprengte seg vei inn i gravens mørke
og Kristus stod opp av døden som den første av mange.
Vi fatter det ikke, det er for underfullt for oss
at det som skjedde den morgenen i gravhagen også kan skje for oss.
Derfor ber vi deg:
Kom til oss, Herre Jesus Kristus!
Gi deg til kjenne for oss og ta frykten bort fra oss!
For bare da kan vi tro og håpe det som ingen ser:
at som du lever, skal også vi leve.
Og i det levende håp vil vi love og prise deg,
du livets seierherre,
fra evighet til evighet.
Amen

– Fra Bønneboken i Den norske kirkes salmebok s 1253

 

 

Tilbake