Hør Oddvar Hellan lese påskefortellingen


Palmesøndag. Skjærtorsdag. Langfredag. Påskedag.
Til hver av helligdagene hører en fortelling fra Bibelen. 
Vi hører Oddvar Hellan lese den for oss. 

 

Tilbake