Åpen kirke!


Torsdager kl 18-20. Fram til pinse.
Velkommen til å være litt i kirkerommet!
Kort nattverdsamling kl 18 hver gang.

 

Se plakaten om åpen kirke i Lommedalen.

Du kan også besøke noen andre kirker i Bærum.

Tilbake