Bli frivillig


Du kan bidra til å skape gode fellesskap for mennesker i alle aldre i Lommedalen kirke.

Vil du bidra til noe meningsfullt? Kirkens frivillige medarbeidere bidrar med sine gaver inn i gudstjenestene, i omsorgsarbeidet og i  barn- & ungdomsarbeidet. Bli med og bli frivillig du også!