Konfirmant


Velkommen til konfirmasjon i Lommedalen menighet. 

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker og få nye venner. Mange velger å bli med på konfirmantleir - en opplevelse for livet! På konfirmantleir er det konkurranser, aktivitet, kiosk, underholdning og mye mer. I tillegg møtes man gjennom året til noen samlinger og gudstjenester. Du vil møte engasjerte ungdomsledere som er med og lagger opplegget du er med på.

Les med om hva våre ungdomsledere sier om konfirmasjon.

Informasjon i posten
Hvert år blir det sendt ut informasjonsbrosjyre i slutten av april, med mer detaljert informasjon. Den går ut til alle som er medlemmer eller som har en forelder som er medlem av Den Norske Kirke. All informasjon om konfirmasjonsåret 2019/2020 finnes også her.

NB: Individuelle ønsker om leir, undevisningsdag og konfirmasjonstidspunkt føres inn i påmeldingskjema.
Påmelding er åpen fra 1.mai til 1.oktober, og i denne tiden vil det ikke være mulig å reservere spesifikke tider for konfirmasjon.
Alle ønsker vil bli notert, vi forsøker deretter å fordele så godt vi kan når påmeldingen stenger. 

Påmelding og info om konfirmasjon 2020.

Andre spørsmål?
Ta kontakt med kateket Geir André Nagvik: gn693@kirken.no

Velg kalender