Søndagens gudstjeneste


Vel møtt til gudstjeneste!

 

Kirketårnet

Søndag 28. mai kl. 11

Høytidsgudstjeneste pinsedag v/ Stephen Sirris og David Maiwald. Nattverd.
Offer til menighetens eget arbeid. Kirkekaffe.

 

Søndag 4. juni kl. 11

Gudstjeneste v/ Hilde Barsnes og Håvard Ringsevjen. Nattverd.
Offer til Lommedalen KFUK-KFUM speiderne. TenSing deltar. Søndagsskole. Kirkekaffe.

 

Søndag 11. juni kl. 11

Gudstjeneste v/ Marie Skarrebo Jørgensen og Håvard Ringsevjen.
Innsettelse av ny sokneprest Ellen Sæle Hansen. Nattverd. Offer til menighetens ungdomsarbeid.
TenSing synger. Søndagsskole. Kirkekaffen denne søndagen blir grillfest.

 

Vel møtt til gudstjeneste!

Tilbake