Søndagens gudstjeneste


Endelig: Vel møtt til INNE-gudstjeneste på søndag kl 11.00! 

 

Det blir innendørs tegudstjeneste i kirka kl 11.00 søndag 20. juni, vi er så glade for at vi endelig kan møtes innendørs! 

Det blir gudstjeneste med nattverd. Elise er liturg og predikant, Ketil spiller, og du er invitert!

Vel møtt! 

Tilbake