Søndagens gudstjeneste


Vel møtt til gudstjeneste!

 

Kirketårnet

Søndag 3. desember kl. 11
Gudstjeneste v/ Hilde Barsnes og Håvard Ringsevjen. Lommedalen skolekorps spiller. Lys Våken-barna deltar. Nattverd. Kirkekaffe. Offer til KRIK - Kristen Idrettskontakt

Søndag 10. desember kl. 11
Gudstjeneste v/ Øystein Holtskog og Håvard Ringsevjen. Vokalkompaniet synger. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. Søndagsskole. Offer til Kirkens Bymisjon

Søndag 17. desember kl. 12, Stabburskapellet
Utegudstjeneste v/ Ellen Sæle Hansen. Bærums Verk Musikkorps spiller. Kirkegløgg. Offer til Kirkens Nødhjelp

Søndag 24. desember kl. 13, 14.30 og 16
Julaftensgudstjenester v/ Ellen Sæle Hansen og Håvard Ringsevjen. Glamigos synger kl. 14.30, TweenStars synger kl.16. Offer deles mellom menighetens eget arbeid og Kirkens Nødhjelp

Vel møtt til gudstjeneste!

Tilbake