Søndagens gudstjeneste


Vel møtt til gudstjeneste!

 

 

29.januar  kl 11.00
Søndag for de forfulgte. Gudstjeneste ved Marie Skarrebo Jørgensen og kantor Håvard Ringsevjen. Comeback synger. Nattverd. Offer til og besøk fra Stefanuasalliansen. Kirkekaffe.

5.februar  kl 11.00
Bibeldagen. Gudstjeneste ved Hilde Barsnes og Aejin Park. Dåp. Nattverd. Offer til Det norske bibelselskap. Kirkekaffe.

Vel møtt til gudstjeneste!

Tilbake