Søndagens gudstjeneste


Vel møtt til gudstjeneste søndag 23.januar!

 

 

Gudstjeneste søndag 16.januar kl 11.00. Prest Elise Bjerkreim-Bentzen, og Knut Grønvik preker. 

Comeback skal synge og Jon Hareide spiller.

Et barn skal døpes.

Nattverd. Søndagsskole. Koronavennlig kirkekaffe. 

Plass til 200. Vel møtt! 

Tilbake