Søndagens gudstjeneste


Vel møtt til gudstjeneste!

 

 

Søndag 13.november kl 11

Gudstjeneste med innsettelse og konfirmantpresentasjon v/ Marie Skarrebo Jørgensen og Fredrik Brekke Møller. Innsettelse av kateket Geir André Nagvik og ungdomsarbeider Herman Kirkenær Krogh. Nattverd. Offer til menighetens eget arbeid. Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Søndag 20.november kl 11

Gudstjeneste v/ Trygve Tyreid og Håvard Ringsevjen. Dåp. Nattverd.
Offer til Stefanusalliansen. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 27. november kl. 11

Gudstjeneste v/ Elise Bjerkreim-Bentzen og Håvard Ringsevjen. Dåp. Nattverd. Comeback synger. 
 Kirkekaffe.

Søndag 4.desember k.11

Lys Våken-gudstjeneste  v/ Marie Skarrebo Jørgensen og Runa Taksdal. Korverket synger. Offer til menighetens arbeid. Nattverd. Kirkekaffe. 

Søndag 11.desember kl 11 

Utegudstjeneste ved Stabburskapellet. V/ Marie Skarrebo Jørgensen. Kirkekaffe. 

 

Vel møtt til gudstjeneste!

Tilbake