Sommerens gudstjenester


Vel møtt til gudstjeneste!

 

 

Søndag 26. juni kl. 11
Felles gudstjeneste i Bryn kirke.

 

Søndag 3. juli kl. 11
Gudstjeneste v/ Stein Bjarne Westnes og Håvard Ringsevjen. Dåp. Nattverd.
Offer til Bukas Palad. Kirkekaffe.

 

Søndag 10. juli kl. 11
Felles gudstjeneste i Bryn kirke.

 

Søndag 17. juli kl. 11
Gudstjeneste v/ Trygve Tyreid og Håvard Ringsevjen. Dåp. Nattverd.
Offer til Menneskeverd. Kirkekaffe.

 

Søndag 24. juli kl. 11
Felles gudstjeneste i Bryn kirke.

 

Søndag 31. juli kl. 11
Gudstjeneste v/ Marie Skarrebo Jørgensen. Dåp. Nattverd.
Offer til KRIK – kristen idrettskontakt. Kirkekaffe.

 

Søndag 7. august kl. 11
Felles gudstjeneste i Bryn kirke.

 

Søndag 14. august kl. 11
Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/ Marie Skarrebo Jørgensen og
Håvard Ringsevjen. Nattverd. Offer til menighetens ungdomsarbeid. Kirkekaffe.

 

Søndag 21. august kl. 11
Semesterstart. Gudstjeneste v/ Elise Bjerkreim-Bentzen og Håvard Ringsevjen.
Dåp. Nattverd. Offer til Normisjon. Kirkekaffe.

 

Tilbake