Søndagens gudstjeneste


Vel møtt til gudstjeneste!

 

Kirketårnet

Søndag 14. april kl. 11
Gudstjeneste v/ Øystein Holtskog og Runa Taksdal. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. Offer til Lommedalen KFUK-KFUM.

Søndag 21. april kl. 11
Gudstjeneste v/ Ellen Sæle Hansen og Runa Taksdal. Lommedalskoret synger. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. Søndagsskole. Offer til Bukas Palad, et av menighetens tre misjonsprosjekter.

Søndag 28. april kl. 11
Gudstjeneste v/ Øystein Holtskog og Runa Taksdal. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. Offer til Stiftelsen Korsvei.

Søndag 5. mai kl. 11
Gudstjeneste v/ Hilde Barsnes og Runa Taksdal. Vokalkompaniet synger. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. Offer til menighetens ungdomsarbeid.
 

Vel møtt til gudstjeneste!

Tilbake